Close
99/16 Nguyễn Hữu Dật, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Về chúng tôi

Về chúng tôi

Những con người tâm huyết với nền nông nghiệp nước nhà. Cùng nhau xây dựng và mong muốn đóng góp những gì tốt đẹp nhất cho cộng đồng.

XEM THÊM
Canh tác an toàn

Canh tác an toàn

Chúng tôi chọn vùng trồng trọt an toàn và thân thiện với môi trường. Hướng đến phương pháp canh tác hữu cơ hoàn toàn.

XEM THÊM
Phone: 02822393579
99/16 Nguyễn Hữu Dật, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam